Svetsning är ett hett jobb

25 oktober 2019 admin

Svetsning är en helt enkelt en fogteknik som kräver kunskaper. En del ger sig på att svetsa utan kunskaper men det kan vara riskabelt. Det finns en anledning till att svetsare går utbildning i olika metoder och för olika material. Själva svetsningen kan ske genom en gasflamma och som du förstår gäller det att veta vad man gör. Idag är det vanligt att man anlitar licenssvetsare för att göra jobben. Då vet man att det är kvalitetssäkrat och jobbet görs av utbildade svetsare. Det finns tillgång till licenssvetsning i Jönköping precis som det gör i Stockholm. Det ställs idag allt högre krav på svetsningar.

 

Hur blir man svetsare?

Det är faktisk stor efterfrågan på utbildade svetsare som kan sina saker. Det är framför allt inom industrin som det efterfrågas svetsare men även på byggen och båtvarv. Dessutom kan man jobba internationellt. Idag finns det stor möjlighet att gå en yrkesutbildning för att bli svetsare, det kan vara via den kommunala yrkesutbildningen eller via en privat anordnare. Då får du lära dig olika tekniker och exempelvis arbeta med enkla sammanfogningar eller avancerade specialsvetsningar. De mer avancerade jobben är att arbeta med tryckkärl och specialsvetsningar av rör.

 

 

Licenssvetsning, vad är det?

Det är egentligen en kvalitetssäkring för tillverkning och kvalitetssäkring blir allt viktigare. Idag styrs det mesta av standarder för att garantera att svetsningen håller måttet. Licenssvetsning är därför ett sätt att ställa krav och den som utför jobbet ska vara certifierad svetsare enligt SS-EN 287 eller SS-EN 9606 och vara ackrediterad. Så om du funderar på hur svårt det kan vara att svetsa? Ja det är inte ett enkelt jobb utan kräver gedigen utbildning och det sker kontinuerliga vidareutbildningar för att hålla sig a jour med nya råd och rön. Därför är det alltid bra att vända sig till proffs när det kommer till svetsning.

Fler nyheter

07 januari 2024

Vad är handel