Sjukförsäkring för personalen

23 april 2022 william_eriksson

Man jobbar och är ständigt på plats, men så händer det något oväntat. Man kan bli sjuk, skada sig eller få komplikationer under en graviditet. Även fast man vill jobba, är det omöjligt, och arbetsplatsen måste snabbt ta in en vikarie.

Är arbetsgivaren ansluten till kollektivavtal har du möjlighet att få ersättning från Afas sjukförsäkring om du blir sjukskriven en längre tid. När arbetsgivaren har betalat den sista sjuklönedagen och Försäkringskassan träder in, kan du ansöka om ersättning, som blir ett extra komplement. Gå in på Afas hemsida och ansök där när du har läst informationen. 

Ange vissa uppgifter

Du går in med ditt bank-ID och fyller i arbetsställets namn och organisationsnummer, deras telefonnummer och sådana kontaktuppgifter. Sedan fyller du i din diagnoskod, som finns på ditt läkarintyg. Om du vill kan du skriva fri text där. Exakt vilka rättigheter du har framgår av upplysningarna på Afas hemsida. Länken är: https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal 

En annan viktig sak är avsättningarna till din tjänstepension. De täcks också av Afa, och du måste se till att detta funkar, eftersom arbetsgivaren inte betalar in mer under din långtidssjukskrivning. Läs mer på hemsidan, rådfråga din arbetsgivare, och ansök själv om allt du har rätt till. 

 

Koppla av och återhämta dig

Tanken är att anställda som har blivit sjuka ska få stöd och slippa undan ekonomisk stress i en sådan situation. Det är alltid jobbigt när man blir sjuk, men det är en trygghet att det finns försäkringar genom kollektivavtalet som träder in. Du kan återhämta dig och tänka på din rehabilitering.

Med vissa grundförutsättningar i botten, som att du får ekonomisk ersättning och att dina pensionspremier betalas in, rustar du dig för att komma tillbaka på banan igen. Skulle din anställning ha avslutats, kan du i vissa fall vara berättigad till efterskydd. Se mer på nätet.

Fler nyheter