Rätt programvara kan hjälpa till med enklare och snabbare bokföring

27 maj 2021 Cecilia Olsson

Att arbeta med kontering kan vara väldigt tidsödande om man inte har rätt verktyg. För att kunna sköta bokföringen snabbare så är det därför viktigt att man använder sig av program som hjälper till med just det. Till exempel så finns nu världens första konteringsprogram som underlättar arbetet och gör det betydligt effektivare. Kontera Mindre är ett program som enkelt installeras på valfritt antal datorer och används smidigt med en inloggning. Det kräver därmed inget lokalt nätverk och arbetet kan skötas var man än är så länge datorn är med. 

Undvik onödigt och tidsödande dubbelarbete

Kontera Mindre är ett smart program som bland annat kommer ihåg tidigare konteringar. Programmet har funktioner som gör att man till exempel kan ha en verifikationstext som används för en specifik klient, det gör att man slipper skriva en beskrivningstext för varje kontering. Förutom att det gör arbetet smidigare så ser det dessutom proffsigare ut och ger en mer enhetlig bokföring även vid personalbyte.

Kontera Mindre kommer dessutom ihåg om det till exempel ska vara halv moms på leasingen, en fast bankavgift eller serviceavgift. Programmet stöder även olika lån, på samma klient, konterade mot respektive konto där mellanskillnad kan väljas att konteras mot ränta.

Skräddarsydd kontering för varje individuell klient

Kontera Mindre är en programvara som är byggd för att man ska kunna anpassa nästan allting till respektive klient. Bland annat är det möjligt att anpassa kontoplanen, räkenskapsår, verifikationsserie, klientansvarig, förinställda konteringsuppgifter och tillhörande snabbknappar. Det finns också förprogrammerade snabbknappar för bland annat omvänd moms, halv moms samt lån och leasing. Det är såklart även möjligt att ändra knapparna för att få en individuell anpassning för varje klient. 

Låt inte arbetet ta onödigt lång tid, skaffa ett smidigt program som underlättar kontering och gör snabbare bokföring möjligt utan att för den delen tumma på arbetets kvalitet.

Fler nyheter