Rätt brandskydd minskar spridning av eld och kan rädda liv

20 juli 2021 Cecilia Olsson

Som fastighetsägare är det otroligt viktigt att tänka på säkerheten i byggnaden, eller byggnaderna, som man äger. Annars kan det stå en dyrt både ekonomiskt och emotionellt. Brand är till exempel något som det alltid kan finnas en risk för eftersom det ibland inte krävs mer än en bortglömd spisplatta eller en förlupen cigarettfimp. Det är därför väldigt viktigt att varje fastighet brandsäkras för att en eventuell eldsvåda inte ska kunna sprida sig så lätt genom byggnaden, vissa gånger kan man till och med förhindra att det ens fattar eld över huvud taget. 

Det finns flera saker som tillsammans ger fastigheten ett riktigt bra brandskydd

För att öka chanserna att rädda liv och för att minimera materiella skador vid en brand så finns det vissa saker som är bra att använda sig av i en byggnad. Till exempel så finns det något som heter brandskyddsmålning, det är en speciell färg som kan hindra uppkomst och spridning av brand. Denna färg hjälper dessutom till att minska rökutveckling och temperaturstigning, vilket är två avgörande faktorer vid en räddningsinsats. Det är också viktigt att täta och isolera fastigheten med rätt typ av material som kan göra byggnaden säkrare. 

Brandtätning kan förhindra spridning av en eventuell brand genom att den stänger in branden. Med brandtätning är det möjligt att skydda bärande konstruktion och undvika skador. Brandisolering klarar mycket höga temperaturer och det finns även isolering till ventilationskanaler som annars lätt kan sprida bränder. Även fogningsarbeten kan hjälpa till för att säkerställa brandkrav på byggnaden.

Få hjälp med att brandsäkra fastigheten på rätt sätt

Brandkraft är ett företag som har lång erfarenhet av att utföra en mängd olika typer av brandskyddsarbeten. De har välutbildad och erfaren personal som kan utföra uppdrag såsom brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning och brandfogning. Brandkraft är ett tryggt val när man vill ha hjälp med allt inom brandskydd.

Fler nyheter