Få koll på siffrorna

10 november 2019 admin

Är det dags att ta ett viktigt ekonomiskt beslut om företagets framtid? Då gäller det att du har skött din redovisning rätt. Redovisningen är en sammanfattning av företagets ekonomiska information. Hit hör den dagliga bokföringen, bokslut och årsredovisning. Syftet är att förmedla information om företagets ekonomi till intressenter. Det är viktigt att förmedla en korrekt bild av ekonomiska resultat och samtidigt underlätta den framtida ekonomiska utvecklingen. En redovisning utgör alltså grunden för ekonomiska beslut såväl inom som utanför företaget. Dessutom är det den som i det långa loppet styr beskattningen av näringsverksamhet.

 

 

Intern och extern redovisning

 

De två delarna som redovisningen delas upp i är den interna och den externa. Den externa redovisningen är lagreglerad och riktar sig till företagets ägare och andra eventuella affärspartners. Den är alltså offentlig och ska ge allmänheten en ärlig bild av företagets ekonomi. Den externa redovisningen omfattar till exempel årsbokslut, delårsrapporter och årsredovisning. Intern redovisning riktar sig å andra sidan till personer inom företaget och ska ge underlag för beslutsfattande och planering för framtiden. Den innefattar bland annat budgetering, projektredovisning och lagerbokföring. Till skillnad från den externa redovisningen är den interna inte lagreglerad.

 

Ta hjälp med redovisningen

 

Ekonomi är som bekant inte alltid helt lätt, men det är ändå viktigt att siffrorna blir rätt. 

 

Därför är det inte ovanligt eller konstigt att många vill ha hjälp med sin redovisning.

 

När du väljer en redovisningsbyrå är det viktigt att hitta en som känns seriös, erfaren och kompetent. Det är viktigt att du kan ha en öppen dialog med byrån. Tänk också på att digitala lösningar tillåter att det mesta kan ske online, du måste inte välja en redovisningsbyrå nära dig. En byrå som sköter redovisning i Tyresö är Tyresö Redovsining: https://www.tyresoredovisning.se/. De vänder sig främst till mindre företag, allt från egenföretagaren och konsultföretagaren till hantverkaren och läkaren.

Fler nyheter

07 januari 2024

Vad är handel