En geoteknisk undersökning kan vara en viktig del på vägen till drömhemmet

04 februari 2022 Cecilia Olsson

Det känns som att det under de senaste åren formligen har exploderat med människor som bygger nya hus. Det handlar inte enbart om företag som bygger bostäder utan allt fler väljer att beställa färdiga husmodeller eller arkitektritade villor från någon av alla husleverantörer som finns i landet. Det finns hustillverkare som inriktat sig på exempelvis stenhus, trähus eller riktigt lyxiga villor. Oavsett hur ens drömhem ser ut så finns massor av möjligheter att få det, så länge man kan och vill lägga pengarna som krävs. 

Grunden är A och O

För att kunna bygga ett hus så behöver man en tomt där det ska stå. Innan man börjar bygga så kan det även  vara viktigt att göra en undersökning av marken. Genom att göra en geoteknisk undersökning så kan man känna sig lite tryggare i det planerade bygget. Detta handlar inte enbart om då man ska bygga en villa, utan kan även gälla allt från en pool till ett större bostadsområde. Ibland kan det dessutom finnas ett krav på att kontrollera grunden noggrant för att man överhuvudtaget ska få starta byggprojektet.

Geoteknisk undersökning

Varför ska man göra en markundersökning

Anledningen till att man bör göra en markundersökningen är för att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Detta för att kunna förbereda för optimala förhållanden inför planerad byggnation. Undersökningen sker genom provborrning med en speciell borrvagn som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. När dessa uppgifter analyserats så kan man sedan få förslag på den bästa grundläggningslösningen för projektet. 

Företag som kan hjälpa till att ge fastigheten de bästa förutsättningarna

Geogrund är ett företag som kan hjälpa till med geotekniska undersökningar för både villor och kommersiella byggnader. Geogrund utför markundersökningar, radonmätningar och miljöprovtagningar i mark. Deras fältarbete och den analys som de gör ger de bästa förutsättningarna för en stabil grund. Se till att drömhuset får den bästa grunden att stå på genom noggranna undersökningar och experthjälp. 

Fler nyheter

02 november 2023

Vad är en strategi